radca prawny Katowice

Radca prawny pomoże w sprawach rodzinnych

Rozwód, podział majątku pomiędzy małżonkami, opieka na dziećmi, obowiązek alimentacyjny – to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmuje się prawo rodzinne i opiekuńcze. Gdy potrzebna jest porada w tym właśnie zakresie, warto udać się do radcy prawnego, który ma w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie. Stosunki prawne zachodzące pomiędzy członkami rodziny regulowane są w Polsce odpowiednimi przepisami. Prezentuje je Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086), a także Kodeks cywilny oraz inne ustawy szczegółowe.

Kiedy potrzebna jest pomoc prawna dotycząca spraw rodzinnych?

Gdy pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi albo innymi członkami rodziny pojawiają się spory i niejasności, konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnej, która będzie bazowała na wspomnianych aktach prawnych. Dotyczy to między innymi sytuacji rozwodowych, związanych z władzą rodzicielską, ustanowieniem alimentów, ale także spraw powiązanych, na przykład podziałem majątku po otwarciu testamentu po śmierci członka rodziny. Prawo dokładnie reguluje powyższe kwestie, dlatego też warto wybrać wtedy pomoc specjalisty, na przykład może być to radca prawny Katowice są jednym z miast, w którym można skorzystać z takich właśnie usług.

Jakiej pomocy może udzielić kancelaria radcy prawnego?

Radca prawny jako prawnik może udzielać swoim klientom kompleksową pomoc prawną. Włącza ona poradnictwo prawne, sporządzanie dokumentów, na przykład pozwów, uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentację przed sądami.

Radca prawny może pomóc w poniższych przypadkach:

  • ubieganie się o rozwód
  • ustalenie alimentów na dziecko i byłego małżonka
  • podział majątku
  • kontakty z małoletnim
  • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
  • rozstrzygnięcia w sprawach istotnych dla rodziny
  • rozstrzygnięcia w sprawach istotnych dla dziecka

Do kancelarii radcy prawnego można udać się również w innych przypadkach dotyczących spraw rodzinnych.

Ile kosztuje pomoc radcy prawnego?

Koszty usług prawnych zależne są od zakresu sprawy oraz jej stopnia skomplikowania. Zazwyczaj za udzielenie porady prawnej należy zapłacić od 150 do 200 złotych. Z kolei wsparcie w trakcie rozwodu jest już kosztem nawet ponad 2 tysięcy złotych. Więcej informacji dotyczących kosztów związanych z usługami radców prawnych można uzyskać bezpośrednio w kancelarii. Podsumowując, gdy potrzebna jest pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, warto udać się do kancelarii radcy prawnego.