kancelaria adwokacka w katowicach

Spadek po rodzicach – kiedy lepiej go nie przyjmować?

Spadek nie zawsze musi oznaczać otrzymania domu lub mieszkania czy dużych oszczędności. Niekiedy może stać się on nadmiernym obciążeniem, gdy zamiast aktywów będzie posiadał pasywa, na przykład długi wynikające z niespłaconych pożyczek czy związane z prowadzoną przez zmarłego działalnością gospodarczą. Zmarły może wcześniej zapisać testament i przekazać swój majątek określonym osobom. Gdy nie przygotuje on testamentu, wówczas dziedziczenie następuje na mocy ustawy. Według dziedziczenia ustawowego majątek w odpowiednich częściach otrzymują bliscy spadkodawcy, w tym jego małżonek, dzieci, ale mogą być to też rodzice, rodzeństwo.

Spadek – przyjąć czy odrzucić?

Spadek, który pozostawia po sobie zmarły, można przyjąć albo też można go odrzucić. Polskie przepisy prawa spadkowego wyróżniają tutaj trzy opcje:

  • przyjęcie spadku wprost
  • przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucenie spadku

Aktualnie, gdy spadkobierca nie poczyni żadnych kroków, przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że konieczne jest wykonanie spisu inwentarza, czyli wszystkich aktywów i pasywów majątku zmarłego. W sytuacji, gdy wysokość pasywów, na przykład długów, przewyższa wysokość aktywów, spadkobierca niczego nie dziedziczy. Gdy jednak aktywów będzie więcej, może on otrzymać ich nadwyżkę. Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca otrzymuje go wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami. Z kolei odrzucenie spadku znaczy, że spadkobierca zrzeka się spadku całkowicie i niczego nie dziedziczy.

Odrzucenie spadku – masz na to 6 miesięcy

Gdy spadek składa się głównie z długów, wówczas najlepiej go odrzucić. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku. Odrzucenie spadku może nastąpić w kancelarii notarialnej albo w sądzie poprzez złożenie odpowiedniego pisma. W razie jakichkolwiek problemów ze spadkiem pomóc może kancelaria adwokacka w Katowicach gdzie czekają prawnicy posiadający doświadczenie w dziedzinie prawa spadkowego.